افزایش فروش خوروهای چینی در قاره آفریقا


تهران-ایرنا- خودروسازان چینی در سال‌های اخیر با ارتقای کیفیت و قیمتی ارزان نسبت به سایر خودروسازان توانسته اند تا مشتریان بازار قاره آفریقا را جذب کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85179814/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7