اقدام حقوقی چین علیه آمریکا در خصوص صادرات تراشه‌ها


تهران- ایرنا- وزارت بازرگانی چین اعلام کرد که این کشور در خصوص اقدامات کنترلی آمریکا در خصوص صادرات تراشه‌ها به چین شکواییه‌ای را نزد سازمان تجارت جهانی به ثبت رساند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969328/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7