اندونزی سخنان وزرای صهیونیستی برای کوچاندن مردم غزه را محکوم کرد


تهران- ایرنا- وزارت امور خارجه اندونزی در بیانیه‌ای طرح وزرای رژیم صهیونیستی مبنی بر کوچاندن مردم فلسطین از غره را محکوم کرد و خواستار جلوگیری از مطرح کردن این پیشنهادات شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85345786/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85