اندونزی و استرالیا توافقنامه اقتصادی امضا کردند


تهران – ایرنا – اندونزی و استرالیا توافقنامه توسعه اقتصادی امضا کردند که تا سال ۲۰۲۶ اجرایی خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84974112/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF