انفجار در رستورانی در چین دو کشته و ۲۶ زخمی بر جای گذاشت


تهران – ایرنا – مقامات مدیریت اورژانس چین روز چهارشنبه اعلام کردند که انفجار گاز در رستورانی در یانجیائو در منطقه ای در شهر سانی واقع در شمال استان هبی چین منجر به کشته شدن دست کم دو نفر و زخمی شدن 26 نفر دیگر شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85417215/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DB%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%DB%B2%DB%B6-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA