اوآنا و مجمع شهرداران آسیایی همکاری می‌کنند


تهران – ایرنا – سازمان خبرگزاری‌های آسیا و اقیانوسیه (اوآنا) و مجمع شهرداران آسیایی تفاهم‌نامه همکاری‌های رسانه‌ای امضا کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85356106/%D8%A7%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF