بارش سنگین برف در افغانستان جان دست‌کم ۲۵ نفر را گرفت
تهران- ایرنا- رانش زمین ناشی از بارش سنگین برف در شمال شرق افغانستان دست‌کم ۲۵ کشته بر جای گذاشت و عده‌ای نیز مفقود شدند. همچنین سقوط بهمن در این منطقه قربانیان دیگری گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85391688/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85-%DB%B2%DB%B5-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA