بارش شدید برف پروازها در توکیو را مختل کرد


تهران- ایرنا- بارش شدید برف در توکیو، اختلال در بسیاری از خطوط ریلی، کنسلی پروازها و قطع برق در مناطق مختلف پایتخت ژاپن را به دنبال داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85378100/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%81-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF