باقری: پایان حملات در غزه، شرایط بازگشت ثبات به دریای سرخ را ایجاد می‌کند


تهران- ایرنا- معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه تهران برای حفظ ایمنی دریانوردی در آب‌های دریای سرخ اهمیت زیادی قائل است، تاکید کرد که تنها با پایان حملات به نوار غزه می‌توان شرایط مناسبی برای بازگرداندن ثبات به دریای‌سرخ ایجاد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85381541/%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%A7