بانک مرکزی میانمار سیاست‌های ارزی سختگیرانه را تعدیل کرد


تهران- ایرنا- بانک مرکزی میانمار پس از یک دوره سختگیری برای خرید و فروش ارز خارجی اعلام کرد از امروز قیمت ارز را اعلام نمی‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85313474/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF