بحران درمانی کره‌جنوبی در پی استعفای دسته‌جمعی پزشکان
تهران- ایرنا- به دنبال استعفای دسته جمعی پزشکان کارآموز در کره‌جنوبی، جراحی‌های فوری و درمان بیماری‌های جدی در این کشور با اختلال مواجه شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85391559/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86