براساس نتایج یک نظرسنجی؛ بی‌اعتمادی مردم کره جنوبی به چتر دفاع اتمی آمریکا مقابل کره شمالی


تهران- ایرنا- بر اساس نتایج یک نظرسنجی جدید در کره جنوبی، ۶۰ درصد مردم این کشور نسبت به توانایی چتر دفاع اتمی آمریکا مقابل کره شمالی بی اعتماد هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85378062/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9