برغم تحریم های غرب ؛ پیشرفت های ایران در حوزه علوم و فنون تحسین برانگیز است


تهران – ایرنا – شماری از روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای پاکستان که به ایران سفر کرده اند ؛ در دیدار با مدیران و سردبیران ایرنا ؛ پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران برغم تحریم های غرب را چشمگیر و تحسین برانگیز توصیف کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85283862/%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86