برگزاری سمینار «فلسطین دیروز، امروز، فردا» در صربستان


تهران –ایرنا- سمینار “فلسطین دیروز، امروز، فردا” عصر پنجشنبه ۲۴ فروردین در مرکز فرهنگی سیریلیک صربستان، با حضور استادان دانشگاه و پژوهشگران صرب برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85082260/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86