بورس توکیو بار دیگر در صدر بورس‌های آسیایی قرار گرفت
تهران-ایرنا- بورس توکیو پس از سه سال و شش ماه و در پی تحریم‌های آمریکا علیه چین و رکود در اقتصاد این کشور ، بار دیگر جایگاه اول بورس‌های آسیایی را تصاحب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85392063/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA