بولتون خواستار استقرار دوباره تسلیحات هسته ای در کره جنوبی شد


تهران- ایرنا – جان بولتون مشاور امنیت ملی سابق آمریکا گفت باید سلاح های هسته ای تاکتیکی در کره جنوبی دوباره مستقر شود تا پیامی واضح به کره شمالی داده شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85092091/%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D8%AF