بیانیه آمریکا و متحدانش درباره ادعای «انتقال موشک از کره شمالی به روسیه»


تهران- ایرنا- آمریکا و ده‌ها متحد این کشور در بیانیه مشترکی انتقال ادعایی موشک از کره شمالی به روسیه را محکوم کرده و خواستار پایان فوری همکاری میان این دو کشور شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85349300/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C