تامین مالی 6.6 میلیارد دلاری برای تولید تراشه تایوانی در آریزونا


تهران – ایرنا – دولت آمریکا اعلام کرد برای کمک به ساخت سومین کارخانه تولید تراشه پیشرو در آریزونا تا 6.6 میلیارد دلار در شرکت تایوانی TSMC سرمایه گذاری خواهد کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85440313/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%B6-%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C