تاکید آمریکا بر هماهنگی نزدیک با کره‌جنوبی و ژاپن در تقابل با پیونگ‌یانگ


تهران – ایرنا – آمریکا ضمن تاکید بر تمرکز خود بر هماهنگی امنیتی سه‌جانبه نزدیک با کره جنوبی و ژاپن از پرتاب موشک‌های کروز اخیر کره‌شمالی به عنوان اقدامی «شدیدا بی‌ثبات‌ کننده» انتقاد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85378400/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%A7