تاکید چین و سوئیس برای گسترش همکاری در مقابله با چالش‌های جهانی


تهران-ایرنا- «لی چیانگ» نخست وزیر چین در دیدار با « ویولا آمهرد» رئیس‌جمهوری سوئیس تاکید کرد که پکن همواره از نقش منحصر به‌ فرد «برن» در اروپا و صحنه جهانی، اهمیت زیادی قائل بوده و آماده حفظ ارتباط نزدیک و هماهنگی با سوئیس در مقابله با چالش‌های جهانی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85354510/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C