تاکید کره‌شمالی بر وفاداری بیشتر به کیم جونگ اون
تهران- ایرنا- روزنامه جریان اصلی کره‌شمالی در مطلبی وفاداری بیشتر به کیم جونگ اون را خواستار شد و از نظام رهبری یکدست در این کشور تمجید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85391329/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%D9%86