تبادل نظر بورل و بن فرحان درباره مذاکرات احیای برجام

به گزارش امروز (شنبه) ایرنا به نقل از خبرگزاری دولتی عربستان (واس)، «جوسپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و «فیصل بن فرحان» وزیر خارجه سعودی در این دیدار که در حاشیه نشست وزیران خارجه گروه ۲۰ در جزیره بالی اندونزی برگزار شد، روابط دوجانبه و راههای تقویت آن در همه زمینه های همکاری و هماهنگی مشترک را بررسی کردند.

در این گزارش به جزئیات بیشتری درباره این دیدار اشاره نشده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84816037/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85

برپایه این گزارش، دوطرف همچنین درباره برنامه هسته ای ایران و مذاکرات بین المللی جاری در این زمینه بحث و تبادل نظر کردند.