تحریم‌های آمریکا علیه ۹ شرکت ایرانی و خارجی به اتهام همکاری در صنعت نفت ایران


نیویورک – ایرنا – وزارت خزانه داری آمریکا در راستای سیاست اعمال فشار حداکثری دولت بایدن، تحریم‌های جدیدی را علیه ۶ شرکت‌ ایران و ۳ شرکت در مالزی و سنگاپور به اتهام همکاری در تولید و خرید و فروش نفت و محصولات پتروشیمی ایران اعمال کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85025397/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DB%B9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1