تحریم های جدید آمریکا علیه ایران؛ این بار علیه چندین نفتکش به بهانه درآمد نظامی ایران


نیویورک – ایرنا – در ادامه سیاست های فشار حداکثری واشنگتن علیه جمهوری اسلامی ایران، وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که تحریم های جدیدی را علیه تعدادی از نفتکش های مرتبط با ایران اعمال کرده است. تحریم هایی که این نهاد آمریکایی مدعی است «درآمد نظامی ایران» را هدف قرار می دهد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85434930/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B6%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%D9%88-%D8%A8%D9%87