تحولات غزه محور گفت‌وگوی تلفنی روسای جمهوری فرانسه و چین


تهران-ایرنا- روسای جمهوری فرانسه و چین طی گفت‌وگویی تلفنی بر توقف جنگ در نوار غزه تاکید و تشکیل دو دولت مستقل را راه حل برون رفت از بحران کنونی ارزیابی کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85297643/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86