تداوم پشتیبانی‌های ژاپن از کی‌یف؛ توکیو بازسازی اوکراین را سرمایه‌گذاری در آینده خواند
تهران- ایرنا- فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن که کشورش میزبان نشستی برای تامین زیرساخت‌های اوکراین است، اعلام کرد که کمک به بازسازی کی‌یف هرچند راحت نیست اما یک سرمایه‌گذاری برای آینده محسوب می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85391193/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%DB%8C-%DB%8C%D9%81-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C