تراشه‌ها؛ حوزه جدید نبرد چین و آمریکا


تهران- ایرنا- اقدامات آمریکا برای تحقیق در مورد خرید تراشه‌های قدیمی ساخت چین توسط شرکت‌های آمریکایی، واکنش شدید دولت چین را برانگیخته است، پکن واشنگتن را به تسلیحاتی‌سازی تکنولوژی متهم می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85363386/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7