ترکیه و اندونزی قرارداد همکاری نظامی امضا کردند


تهران- ایرنا- وزیران دفاع ترکیه و اندونزی روز جمعه “طرح اجرای همکاری نظامی” میان دو کشور را امضا کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85018890/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF