تسلیم استوارنامه سفیر اکردیته ایران به رئیس جمهور تیمور شرقی
تهران- ایرنا- سفیر اکردیته جمهوری اسلامی ایران در تیمور شرقی استوار نامه خود را تسلیم رئیس‌جمهور این کشور کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85392919/%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C