تشدید کنترل چین در مرز با کره شمالی


تهران – ایرنا – منابع خبری گزارش می‌دهند چین اخیراً کنترل بر روی مرز خود با کره شمالی را تشدید کرده است و در همین راستا گشت مرزی این کشور قصد دارد دوربین‌های مداربسته و سنسورهای مادون قرمز بیشتری را در امتداد مرز با کره شمالی نصب کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85319532/%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C