تصمیم بحث برانگیز ژاپن برای صادرات هواپیماهای جنگنده پیشرفته


تهران- ایرنا- شبکه خبری NBC اعلام کرد: کابینه ژاپن طرح فروش جنگنده های پیشرفته نسل جدید را تصویب کرد و آن را آخرین گام دور شدن از اصول صلح آمیز این کشور توصیف کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85428378/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87