تعریض باندهای پرواز فرودگاه‌های تایوان برای مقابله با حملات احتمالی موشکی چین


تهران- ایرنا- یک مقام دفاعی جزیره تایوان اعلام کرد که باندهای پرواز هفت پایگاه هوایی این جزیره برای مقابله با حملات احتمالی موشکی چین تعریض خواهند شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85362693/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D8%B6-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C