تلاش‌های بریکس برای کاهش سلطه غرب بر جهان
تهران- ایرنا- ۱۷ سال پیش وقتی وزیران خارجه قدرت‌های نوظهور اقتصاد جهان موسوم به «بریکس» گرد هم آمدند تا بازیگر نقش جدیدی در جهان باشند کسی تصور نمی‌کرد که به سرعت به یک وزنه موثر در اقتصاد جهانی تبدیل شوند و بکوشند کشورهای غربی را به چالش بکشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85391165/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86