تلاش برای تقویت گردشگری؛ حذف روادید مالزی برای شهروندان چین و هند


تهران- ایرنا – براساس داده‌های دفتر نخست وزیر مالزی، این کشور از اول دسامبر (۱۰ آذر) و به مدت ۳۰ روز برای شهروندان چینی و هندی مجوز ورود بدون روادید صادر کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85304109/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88