تمایل چین به افزایش همکاری‌ها با آمریکا
تهران- ایرنا- شی جین‌پینگ رئیس جمهوری چین در راستای افزایش تلاش‌های پکن و واشنگتن برای فاصله گرفتن از تنش‌ها بین دو کشور، تمایل خود را به همکاری با ایالات متحده نشان داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85384130/%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7