تمجید از استعمار ستیزی ایران در همایش انقلاب اسلامی در پاکستان 


اسلام آباد- ایرنا- جمعی از رهبران سیاسی و نخبگان دینی پاکستان در همایشی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، بر اهمیت مقاومت جمهوری اسلامی ایران در برابر تحریم‌های ظالمانه غرب، تقویت وحدت اسلامی و رویکرد قوی استعمار ستیزی تاکید کردند. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85027314/%D8%AA%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86