تهران و سین کیانگ بر توسعه روابط اقتصادی تاکید دارند


تهران- ایرنا- محسن بختیار سفیر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با مقامات منطقه خودمختار سین کیانگ در چین، آمادگی تهران برای حفظ و توسعه روابط اقتصادی با سین کیانگ را تایید کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85473176/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%AC%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C