توافق ایلان ماسک با موتور جستجوی چینی


تهران-ایرنا- دستاورد مهم سفر ایلان ماسک مالک تسلا به چین، توافق با شرکت جستجوی اینترنتی بایدو برای استفاده از داده های نقشه این شرکت برای فناوری کمک راننده در بزرگترین بازار خودروی جهان است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85461210/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%88%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C