توکیو اظهارات مقامات رژیم صهیونیستی درباره کوچ اجباری ساکنان غزه را محکوم کرد


تهران- ایرنا- کوبایاشی ماکی سخنگوی مطبوعاتی وزارت خارجه ژاپن در بیانیه‌ای اظهارات دو مقام رژیم صهیونیستی که خواستار کوچ اجباری ساکنان غزه شده بودند را محکوم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85345993/%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%88%DA%86-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86