جشن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی با حضور میهمانان خارجی در اندونزی برگزار شد
تهران – ایرنا – جشن چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور گسترده میهمانان و مقامات رسمی در اندونزی برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85380390/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C