حضور کره جنوبی در نشست وزرای دفاع ناتو


تهران- ایرنا- هوانگ یو سونگ معاون رئیس ستاد مشترک ارتش کره جنوبی (JCS) در نشست وزرای دفاع ناتو شرکت کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85358646/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88