حماس از قطعنامه شورای امنیت درباره غزه استقبال کرد


تهران – ایرنا – جنبش حماس در بیانیه ای از تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در خصوص آتش بس فوری در غزه استقبال کرد و خواستار فشار بر رژیم صهیونیستی برای پایبندی به آن شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85427193/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%BA%D8%B2%D9%87