داسیلوا : هیچ کشوری نمی‌تواند مانع گسترش روابط برزیل با چین شود


تهران-ایرنا- لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا رئیس جمهور برزیل که به چین سفر کرده است، روز جمعه اعلام کرد که هیچ کشوری نمی‌تواند مانع گسترش روابط برزیل با چین شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85082882/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%A7-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%AF