دستور رئیس‌جمهوری کره جنوبی برای آمادگی علیه اقدامات کره شمالی


تهران – ایرنا – رئیس جمهوری کره جنوبی امروز شنبه در جریان بازدید از نیروی دریایی این کشور به ‌آن‌ها دستور داد علیه کره شمالی کاملا آماده باشند، رئیس ستاد مشترک ارتش کره جنوبی نیز آمادگی نظامی فرماندهی موشکی ارتش این کشور را بررسی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85382935/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C