دستیار وزیر خارجه ویتنام: دستاوردهای جمهوری اسلامی در حوزه های مختلف تحسین‌برانگیز است
تهران- ایرنا- دستیار وزیر خارجه ویتنام با قابل تحسین دانستن دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف و چشم‌انداز روشن مناسبات دوجانبه تهران- هانوی، تاکید کرد: اطمینان داریم که ملت و دولت ایران تحت زعامت خردمندانه حضرت آیت الله خامنه ای به شکوه و پیشرفت خود ادامه خواهند داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85392139/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C