دولت کره جنوبی حاضر نشد از افزایش ظرفیت دانشکده های پزشکی چشم پوشی کند


تهران – ایرنا – رئیس جمهور کره جنوبی امروز (سه شنبه) گفت: برنامه دولت این کشور برای افزایش 2000 نفری سهمیه پذیرش در دانشکده های پزشکی «حداقل اقدام لازم» برای مقابله با کمبود پزشک است که مجالی برای آن وجود ندارد. برای مذاکره یا سازش

منبع: https://www.irna.ir/news/85400363/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7