رزمایش‌های نظامی؛ زمینه‌ساز تنش در شبه جزیره کره


تهران- ایرنا- کره شمالی در واکنش به دنبال افزایش حضور نیروهای نظامی در منطقه، به تازگی یک ماهواره شناسایی نظامی را با موفقیت پرتاب کرده است و می گوید تصمیم دارد چندین ماهواره دیگر را در فاصله زمانی کوتاه به فضا پرتاب کند؛ اقدامی که خود واکنش‌ برخی از کشورها و نیز شورای امنیت سازمان ملل را به دنبال داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85303463/%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87