رزمایش بالگردهای ژاپنی برای آمادگی در برابر مناقشه احتمالی شرق آسیا


تهران- ایرنا – بالگردهای ژاپنی آپاچی (Apache) امروز چهارشنبه با پرواز بر فراز جزیره غیرمسکونی اوکیناوا برای آمادگی نیروهای دریایی، هوایی و زمینی اش در برابر مناقشه احتمالی در شرق آسیا به تمرین پرداختند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85292157/%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%82