رسانه چینی: ناتو و آمریکا بدنبال جنگی دیگر در اروپا هستند


تهران – ایرنا – رسانه چینی گلوبال تایمز در گزارشی تحلیلی با اشاره به تحولات اخیر در منطقه بالکان و نیز تلاش آمریکا و ناتو برای طولانی کردن جنگ اوکراین، به تبعات سیاست ها و رویکردهای جنگ افروزانه ناتو و آمریکا در اروپا پرداخته و نوشته که این دو در تکاپوی برافروختن آتش جنگ دیگری در اروپا هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85127976/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF