رقیب چینی ایرباس و بوئینگ اولین پرواز خارجی را تجربه کرد
تهران- ایرنا- سی۹۱۹ اولین هواپیمای تولید چین که رقیب جدی ایرباس و بوئینگ محسوب می‌شود، نخستین پرواز خارجی خود را تجربه کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85390322/%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF